Legislație

TRANSPARENȚĂ VENITURI SALARIALE

OMEN 4795 admitere prof.si dual 2018

OMEN 4794 2017 admitere liceu

OMEN 4787_30_08_2017 EN II_IV_VI

OMEN 4793 31 08 2017 evaluare clasa VIII 2018

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE

CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CODUL MUNCII

REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI NAŢIONAL DE ETICĂ DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

ORDINUL NR. 1985/1305/5805/2016 (ÎNCADRAREA ELEVILOR CU DIZABILITĂŢI/A COPIILOR CU CES)

METODOLOGIA PENTRU ASIGURAREA SUPORTULUI NECESAR ELEVILOR CU TULBURĂRI DE ÎNVĂȚARE

ORDINUL 5547 DIN 6 OCTOMBRIE 2011 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE INSPECTIE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR

REGULAMENTULUI-CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

STATUTUL ELEVULUI

Anunțuri